Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Michów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Michów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Michów.

Mapa Geoportal Michów
Mapa z granicą gminy Michów

Dane urzędu

Urząd Gminy MichówRynek I 16Michów, 21-140

Tel: 81 8566001

Fax: 81 8566001 wewn. 20

E-mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Michów: 0608082

Witryna: www.gminamichow.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Jankowskisekretariat@michow.eurzad.eu

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Michowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Michów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Michów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Michowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Michowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Michowa

Gmina Michów w liczbach

Powierzchnia gminy Michów*

136 km2

854 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Michów*

5 751 mieszkańców

1624 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Michów*

42 mieszkańców na km2

1802 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Michów

Geoportal Michów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Michów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Michów.

Dostęp do danych Geoportalu Michów

Jak powstał Geoportal gminy Michów?

Geoportal Michów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Michów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Michów.

Geoportal Michów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Michów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Michów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Michów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Michów?

Informacje na Geoportalu Michów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Michów?

Korzyści z Geoportalu Michów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Michów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Michów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Michów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Michowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Michowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Michów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Michów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Michów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Michowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Michowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Michów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Michów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Michowie.

  Geoportal gminy Michów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Michów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Michowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Michów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Michowie.

  W Geoportalu Michów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Michów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Michowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Michów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Michów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Michów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Michów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Michów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Michów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Michów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Michów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Michowie. W Geoportalu gminy Michów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Michowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Michów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Michów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Michów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Michów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Michów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Michów.

 • Zabytki w gminie Michów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Michów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Michów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Michów.

 • Informacje o wyborach w gminie Michów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Michów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Michów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Michów dla mieszkańców

Geoportal Michów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Michów. Na mapie Michowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Michów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Michów. Korzystając z map Geoportalu gminy Michów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Michów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Michów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Michów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu